Training & Consultant

Đào tạo và Tư vấn Digital Marketing dành cho doanh nghiệp!

img

Bạn mong muốn cải thiện kỹ năng bản thân, của
đội nhóm hay cả doanh nghiệp của mình? Đào tạo và tư vấn chính là con đường
đúng đắn dẫn đến thành công cho tổ chức. NEXTdigi cung cấp các khóa đào tạo
Training & Consultant dựa trên nền tảng kiến thức liên quan đến quản lý, vận
hành và cách thức triển khai chiến dịch Marketing. 

img
  • Chúng tôi giúp bạn đánh giá và làm rõ nhu cầu đào tạo ở cấp độ cá nhân và tổ chức.
  • Chúng tôi lấy kinh nghiệm của người tham gia làm điểm khởi đầu cho việc học và sử dụng thực tế doanh nghiệp làm định hướng phát triển.
  • Việc follow up học viên và doanh nghiệp thực hành trong 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng hay thậm chí là cả năm để đảm bảo kết quả tốt nhất.
img

Tối ưu hóa Google Maps. Tiếp cận đối tượng trên hành trình mua hàng

Google Maps là tiêu chuẩn thực tế để lập kế
hoạch đường dài. Nhiều khách du lịch và thậm chí người mua địa phương dựa vào dịch
vụ trực tuyến để tìm hàng hóa và dịch vụ xung quanh họ.

Chúng tôi đảm bảo rằng
khách du lịch và người mua địa phương có thể nhìn thấy doanh nghiệp của bạn
trên bản đồ và doanh nghiệp của bạn nổi bật dựa trên các sản phẩm và / hoặc dịch
vụ bạn cung cấp.

Điều này đảm bảo rằng khi mọi người vạch ra lộ trình đường đi,
họ có thể thấy doanh nghiệp của bạn và dừng lại. Chúng tôi cũng đảm bảo bạn có
thể được tìm thấy trên các dịch vụ bản đồ trực tuyến cạnh tranh như MapQuest và
Bing.

Icon
Landing Page gần gũi hơn với doanh nghiệp địa phương
Chúng tôi hướng trải nghiệm web phù hợp đến từng đối tượng địa phương để mang đến cho doanh nghiệp của bạn cơ hội tốt nhất để thành công. Bằng cách tạo một trang landing page phục vụ khách hàng tại thị trường địa phương, chúng tôi có thể đảm bảo rằng họ có thông tin liên hệ phù hợp và đội ngũ bán hàng của bạn biết chính xác họ tìm thấy bạn như thế nào.
Icon
Học Hỏi Thành Công Ở Địa Phương
Chúng tôi đảm bảo rằng mỗi phần trong chiến dịch được đo lường khác nhau để cung cấp cho bạn ý tưởng về hiệu suất bạn có thể mong đợi ở cấp độ chi tiết và để cho bạn thấy mình đang phát huy tiềm năng như thế nào. Chúng tôi giúp bạn hiểu nơi bạn sẽ kinh doanh, những nỗ lực nào đang tạo ra nhiều khách hàng tiềm năng nhất một cách hữu cơ và những gì chúng tôi đang làm để cải thiện hiệu suất SEO tại địa phương của bạn.

Trao cơ hội cho chúng tôi giúp doanh nghiệp của bạn bứt phá

Thông tin của bạn đã được gửi đi!